Utbildning Startdatum Längd Ort Pris Läs mer / Anmälan

Offert på ledarskapskurs | ledarskapskurser

Det finns en djungel av ledarskapskurser. Det lönar sig att analysera företagets verkliga behov och inte betala mer än nödvändigt vid val av ledarskapskurser.

Är det flera på företaget som är i behov av en chefskurs eller ledarskapskurs? Begär då offert ifrån oss på någon av ovanstående angivna ledarskapskurser. Du får offertsvar med erbjudande inom 24 timmar.

Kontakta Proffsutbildning.se för offert på chefskurs | ledarskapskurser. Maila till peter.strom@proffsutbildning.se

Chefskurser som gör skillnad

Chefskurser för dig som vill som vill utvecklas som chef. Var sig man är helt ny som chef eller har erfarenhet av chefskap så finns det en chefskurs för varje inriktning. En fördel med att gå olika chefskurser är att du får träffa andra chefer och bilda flera nätverk. Proffsutbildning i Stockholm har professionella utbildningsledare till samtliga för chefskurser och utvalda partners.

Chefskurser och ledarskapskurser - hitta din ledarskapskurs

Hitta din ledarskapskurs. Ta ledning - gå en professionell chefskurs eller ledarskapskurs. Utbudet av ledarskapskurser och chefskurser är stort i Sverige vilket gör att det inte alltid är så lätt att välja rätt chefskurs eller ledarskapskurs. Att välja rätt utbildningsleverantör är dessutom viktigt för att säkerställa kvalitén vid val av chefskurser och ledarskapskurser. Vid utbildning i ledarskap är valet av ledarskapskurs och chefskurs viktigt. Budgeten för utbildning är ofta starkt begränsad så det gäller att fråga sig vad man vill ha ut av en ledarskapskurs eller chefskurs. Detta gäller naturligtvis att noga syna alla ledarskapskurser och chefskurser som vid val andra inköp man gör.

Ledarskapskurs eller chefskurs med kvalité!

På denna sajt har samlat de allra mest populära chefskurser och ledarskapskurser. Kvalitén är säkerställd genom tuffa urvalsmekanismer vid av kurs- och utbildningsledare. Vårt företag har i många års tid arbetat med utveckling av människor och känner därför branschen mycket väl. Tänk efter innan när du väljer en chefskurs eller ledarskapskurs att valet av din utbildningsleverantör säkerställer ett kvalitativt utbud av flera ledarskapskurser och chefskurser.

Ledarskapskurs

Ledarskapskurs är ett mycket bra sätt att underhålla och förnya kunskaperna inom ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Speciellt värdefullt är detta för dig som är ny som chef eller ledare. Som nytillträdd är det en mängd områden att sätta sig in i, allt ifrån dag-till-dag-drift av verksamheten med arbetsledning, delegation och möten, till personalfrågor inom löneområdet, arbetsmiljöområdet och allmänna trivselfrågor. Mycket på en gång och ofta kort om tid till eftertanke, kunskapsinhämtning och andrum.

Ledarskapskurser med faktakunskap

Som ny på din post behöver du tid att reflektera och, inte minst, smälta alla nya intryck och arbetsuppgifter som nu ligger på ditt bord. Det kan vara lätt att tappa bort sig själv, därför är en ledarskapskurs ett mycket bra sätt att få både nödvändig faktakunskap om ledarskap, metoder och modeller samt tips och idéer om hur du får till den nödvändiga balansen mellan ledarskap-personlig utveckling och fritid-arbetstid.

Ledarskapskurser som formar ditt ledarskap

En annan viktig aspekt för dig som är ny som ledare eller chef är det faktum att du ofta tar över efter någon annan. Kanske får du t.o.m. tillfälle att gå parallellt med din företrädare några veckor innan du ska stå på egna ben. Risken är stor att du går direkt i hans eller hennes fotspår, kanske inte för att du egentligen vill, utan för att det är ett enkelt och snabbt sätt att komma in i arbetet. En ledarskapskurs i inledningen av din nya tjänst motverkar risken att du fastnar i föregångarens arbetssätt och metodik. Med ordentlig vetskap om hur du kan lägga upp ditt ledarskap är det mycket enklare att staka ut din egen, personliga väg.

Ledarskapskurs - utveckla och bygga team

Som ledare och chef ansvarar du även för dina medarbetares utveckling och arbetsförhållanden. Du behöver se till att såväl individerna som grupperna i din verksamhet arbetar mot uppställda mål. Att sätta samman effektiva och välfungerande team är en av utmaningarna du ställs inför. Det gäller att du har god kunskap om gruppdynamik och samspel mellan olika individer, för att rätt kunna ta till vara olikheter, erfarenheter och kunnande. Det finns särskild ledarskapskurs, inriktad just mot att utveckla team och grupper, vilket är mycket matnyttigt att delta i.

Ledarskapsutbildning

Svensk industri är i stort behov av chefer som vidareutbildat sig i ledarskapsutbildning, och enligt färsk prognos är bland annat ingenjörsyrket det yrke som har lägst andel vidareutbildade chefer. Experterna menar att ska Sverige vara en framgångsrik industrination också på 2020-talet, måste man utbilda fler ingenjörer som har ledarskapsutbildning i bagaget. Samtidigt bör vi ta tillvara på den kompetens som redan finns i Sverige bland våra utrikesfödda ingenjörer, som relativt ofta saknar ledarskapsutbildning.

Professionella ledarskapskurser

Enligt prognosen ökar antalet sysselsatta inom teknikyrken under 2012 och rekryteringsproblemen ökar på fem till tio års sikt. Experter framhåller att det kommer att uppstå flaskhalsar inom yrkesgrupper, som kräver anpassningar på arbetsmarknaden. Främst då anpassning till att fler yrkesverksamma stärker sin kompetens inom ledarskap med hjälp av professionella ledarskapskurser. Om utbudet inte anpassas till efterfrågan är det risk för inflationsdrivande löneökningar, höjda produktionskostnader, sämre konkurrenskraft och minskad lönsamhet för drabbade företag.

Ungdomars intresse för ledaskap har dalat under många år. Regeringen har arbetat intensivt för att hejda denna negativa utveckling varför vi nu kan faktiskt kan se ett ökat söktryck till olika ledarskapskurser, säger utbildningsexperter. Möjligen har allmänheten en sned uppfattning av hur viktigt ledarskap är för industrin och att det bör satsas på professionella ledarskapskurser.

Regeringen satsar stort på ledarskapsklyft genom att antalet undervisningstimmar i ledarskap ska utökas med 200 timmar från och med nästa år. Genom att höja kunskapen i ledarskap på bred front så kommer fler yrkesverksamma i svenskt näringsliv att kunna få möjlighet till att delta på professionella ledarskapskurser.

Ledarskapskurs som ger bättre ledarskap

Företag kan också ta emot studerande från universitet och högskolor och därmed hjälpa till att öka intresset för ledarskap och bidra till att bredda intresset för olika ledarskapskurser. Företagen kan också visa hur viktiga de är för Sverige och svensk konkurrenskraft och vilka möjligheter en högskoleexamen med vidareutbildning i ledarskapsutbildning innebär.

Ledarskapskurser för alla

Vi måste få ungdomar i allmänhet och flickor i synnerhet att intressera sig för ledarskapsutbildning. Det är också viktigt att stimulera till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet. Det finns insatser inom utbildningspolitiken för att konvertera och komplettera utländska utbildningar. Man ska också komma ihåg att vi har många utbildade med utländsk bakgrund i Sverige som inte har arbete i dag. En av flera orsaker kan vara bristen på olika ledarskapskurser för denna grupp. Företagen måste våga anställa bredare än vad man gör i dag oavsett om dessa grupper generellt sett saknar ledarskapsutbildning.


Vi skall inte glömma att grundskolan också kan satsa på att höja statusen i olika yrken genom att ge eleverna den ledarskapsutbildning som behövs för att de skall utveckla och förstå ledarskapet kärna och hur man utvecklar ett bra ledarskap.